‌ - در مواردی که برای صدور حکم نیاز به تحقیقات بیشتری است، پس از انجام تحقیقات محاکمه شروع و تا صدور حکم متوقف نخواهد‌ شد و چنانچه محاکمه طولانی باشد به قدر لزوم تنفس داده خواهد شد.