‌ - در مورد جرائم مشهود که رسیدگی به آنها از صلاحیت مقام قضایی محل خارج است، مقام قضایی محل مکلف است کلیه اقدامات لازم‌ را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و هر تحقیقی که برای کشف جرم لازم بداند به عمل آورده و نتیجه اقدامات خود را سریعاً به مقام‌ قضایی صالح اعلام نماید.

تبصره

- در مورد اشخاصی که رسیدگی به جرائم آنان در صلاحیت دادگاه‌ های مرکز می‌ باشد ضمن اعلام مراتب منحصراً آثار و دلایل جرم جمع‌ آوری و‌ بلافاصله به مرکز ارسال خواهد گردید.