- قاضی ابتدا هویت و مشخصات متهم (‌اسم، اسم پدر، شهرت، فامیل، سن، شغل، عیال، اولاد و تابعیت) و همچنین آدرس (‌شهر،‌ بخش، دهستان، روستا، خیابان، کوچه و شماره منزل) او را دقیقاً سؤال نموده به نحوی که ابلاغ احضاریه و سایر اوراق به آسانی مقدور باشد و متذکر‌ می‌ شود که مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و دلایل آنرا به صورت صریح به متهم تفهیم می‌ کند آنگاه شروع به تحقیق می‌ نماید.
سؤالات باید مفید و روشن باشد. سؤالات تلقینی یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید امتناع او در‌ صورت مجلس قید می‌ شود.

تبصره 1

- قاضی در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم می‌ کند محلی را که برای اقامت خود اعلام می‌ کند، محل اقامت قانونی اوست و چنانچه محل‌ اقامت خود را تغییر دهد باید محل اقامت جدید را به گونه‌ ای که ابلاغ ممکن باشد اعلام کند، در غیراین صورت احضاریه‌ ها به محل اقامت سابق‌ فرستاده خواهد شد. تغییر محل اقامت به منظور تأخیر و طفره و تعلل به گونه‌ ای که ابلاغ اوراق متعسر باشد پذیرفته نیست و کلیه اوراق به همان محل‌ سابق ابلاغ خواهد شد. تشخیص این موضوع با مقامی است که رسیدگی می‌ نماید. رعایت مقررات این ماده از نظر تعیین محل اقامت شاکی یا مدعی‌ خصوصی لازم است.

تبصره 2

‌ - تخلف مأمورین ابلاغ در انجام وظایف خود و یا گزارش خلاف واقع آنان در امور مربوط به وظایفشان مشمول مجازات مقرر قانونی‌ خواهد بود.