– حق ‌الثبت املاک مطابق نظامنامه وزارت عدلیه باقساط دریافت خواهد شد.