- از بابت مخارج حرکت بخارج از مقر اداره یا شعبه ثبت ر [در] مورد ثبت املاک علاوه بر مخارج حمل و نقل که بعهده مستدعی ثبت ‌است برای مهندسین شبانه ‌روزی بیست ریال و برای نماینده هشت ریال دریافت میشود.