(اصلاحی 22ˏ10ˏ1383)-‌ به منظور به حداکثر رساندن بهره‌وری از منابع تجدیدناپذیر انرژی، شکل‌دهیمازاد‌اقتصادی، انجام اصلاحات اقتصادی، بهینه‌سازی و ارتقاء فناوری در تولید، مصرف و نیز‌تجهیزات و تأسیسات مصرف‌کننده انرژی و برقراری عدالت اجتماعی، دولت مکلف‌است ضمن فراهم آوردن مقدمات ازجمله گسترش حمل و نقل عمومی و عملیاتی کردن‌سیاستهای مستقیم جبرانی اقدامهای ذیل را از ابتدای برنامه چهارم به اجرا گذارد: ـ قیمت فروش بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره و سایر فرآورده‎ های نفتی، گاز، برق و آب، همچنین نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستی در سال اول برنامه چهارم، قیمت ‎های پایان شهریور 1383 خواهد بود. برای سالهای بعدی برنامه چهارم، تغییر در قیمت کالاها و خدمات مزبور طی لوایحی که حداکثر تا اول شهریور هر سال تقدیم می‎ شود، پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی می ‎رسد.
پیشنهاد هر قیمتی می‎ باید همراه با توجیه اقتصادی، اجتماعی باشد.تبصره 1 (الحاقی 22ˏ10ˏ1383)ـ سایر دریافتی‎ های مرتبط از جمله حق‎ اشتراک، حق انشعاب، دیماند، عوارض و .... مشمول این حکم می ‎باشند.تبصره 2 (اصلاحی 22ˏ10ˏ1383)ـ دولت مکلف است تا پایان سال دوم برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ضمن اتخاذ تمهیدات لازم برای کاهش مصرف فرآورده‎ های نفتی و افزایش ظرفیت حمل و نقل عمومی، نیاز داخلی به‎ فرآورده‎ های نفتی را از محل تولیدات پالایشگاههای داخل کشور و یا فرآورده ‎های جایگزین تولید داخل، تأمین نماید. صنایع خودروسازی و سایر کارخانجات مرتبط مکلف به برنامه ‎ریزی جهت کاهش مصرف حاملهای انرژی و یا سازگار ساختن محصولات خود با فرآورده‎ های جایگزین، مانند گاز طبیعی فشرده در خودروها، می ‎باشند. دولت مکلف است ساز و کار لازم، برای حمایت از اجرای این تبصره را فراهم ساخته و در بودجه سال 1385 و بودجه‌ های سنواتی، مرحله بندی اجرای این تبصره را پیش بینی نماید.تبصره 3 (الحاقی 22ˏ10ˏ1383)ـ دولت مکلف است تا پایان سال 1383 گزارش مربوط به اجرای وظیفه مندرج در ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/ 1/ 1379 برای افزایش بهره‎ وری و کاهش هزینه ‎ها را تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.تبصره 4 (الحاقی 22ˏ10ˏ1383)ـ به منظور کاهش مصارف غیرضرور و صرفه‎ جویی در مصرف برق و گاز، به ‎شرکت ‎های بـرق و گاز اجازه داده می ‎شود از مصرف‎ کنندگان غیرتولیدی با مصـارف بالاتر از الگوی مصرف، جریمه مقطوع دریافت و به درآمد عمومی در خزانه واریز نمایند. دولت سقف‎ های الگوی مصرف و میزان جریمه مذکور را هر سال ضمن تبصره‎ های لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می‎ نماید.تبصره 5 (الحاقی 22ˏ10ˏ1383)ـ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق شبکه ‎های سراسری و استانی خود نسبت به تنویر افکار عمومی در خصوص ضرورت اعمال مصرف بهینه در مصادیق ماده واحده اقدام و گزارش عملکرد خود را ماهانه به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.تبصره 6 (الحاقی 22ˏ10ˏ1383)ـ آئین‎ نامه اجرائی این ماده واحده توسط سازمان مدیریت و برنامه‎ ریزی کشور با همکاری دستگاههای اجرائی ذی‎ ربط تهیه و حداکثر ظرف دو ماه از زمان ابلاغ به ‎تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.تبصره 7 (الحاقی 22ˏ10ˏ1383)ـ احکام مغایر با این ماده واحده در مواد آتی این قانون لغو می‎ گردد.

بند ‌الف

الف - نسبت به قیمت‌ گذاری نفت کوره، نفت گاز و بنزین بر مبنای قیمتهای‌ عمده ‌فروشی خلیج فارس، اقدام کرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذیل را به عمل ‌آورد:

جزء 1

1 - کمک مستقیم و جبرانی از طریق نظام تأمین اجتماعی به اقشار آسیب ‌پذیر.

جزء 2

2 - مقاوم ‌سازی ساختمانها و مسکن شهری و روستائی در مقابل زلزله و بهینه ‌سازی ‌ساخت و سازها در مصرف انرژی.

جزء 3

3 - کمک به گسترش و بهبود کیفیت حمل و نقل عمومی (درون شهری و برون ‌شهری، راه‌ آهن و جاده ‌ای)، تولید خودروهای دو گانه سوز و همچنین توسعه عرضه گاز ‌طبیعی فشرده با قیمتهای یارانه‌ ای به حمل و نقل عمومی درون شهری.

جزء 4

4- کاهش نقاط حادثه‌ خیز جاده‌ ای و تجهیز شبکه فوریتهای پزشکی ‌پیش‌ بیمارستانی و بیمارستانی کشور.

جزء 5

5 - اجرای طرحهای بهینه ‌سازی و کمک به اصلاح و ارتقاء فناوری وسایل،‌ تجهیزات کارخانجات و سامانه ‌های مصرف کننده انرژی در جهت کاهش مصرف انرژی و ‌آلودگی هوا و توانمندسازی مردم در کاربرد فناوریهای کم مصرف.

تبصره 1

- نفت گاز برای تأمین آب بخش کشاورزی با قیمت نفت سفید یارانه‌ ای ‌به‌ صورت سهمیه ‌ای عرضه خواهد شد.

تبصره 2

- درمورد مصرف نفت گاز ماشین ‌آلات بخش کشاورزی، هر ساله معادل‌ یارانه مربوطه در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می ‌گیرد تا بر اساس آئین ‌نامه ‌ای که به‌ پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور به تصویب‌ هیأت ‌وزیران می‌ رسد در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد.

بند ب

ب - قیمت گاز طبیعی برای صنایع بر مبنای کمترین سطح قیمت آن در صنایع‌ کشورهای همجوار، توسط دولت در ابتدای برنامه تعیین می ‌شود.

بند ج

ج - در انرژی برق از خانوارهای کم مصرف حمایت صورت گیرد.

تبصره

- عرضه نفت سفید و گاز مایع برای مصارف تجاری و صنعتی به قیمت ‌بدون یارانه (مطابق روال بند «الف » این ماده) خواهد بود.

بند ‌د

د - آئین ‌نامه اجرایی این تبصره به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.