- دولت مکلف است:

بند ‌الف

الف - در طول برنامه چهارم، میزان آلودگی هوای شهرهای تهران، اهواز، اراک، ‌تبریز، مشهد، شیراز، کرج و اصفهان را در حد استاندارد مصوب شورای عالی حفاظت ‌محیط زیست کاهش دهد.
آیین ‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان مدیریت و ‌برنامه ‌ریزی کشور و وزارتخانه‌ های نفت، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش ‌پزشکی، راه و شهرسازی و کشور تهیه و به ‌تصویب هیأت وزیران رسانده شود.

بند ب

ب - در طول برنامه چهارم، تمهیداتی اتخاذ کند که کلیه خودروها و‌موتورسیکلت‌های فرسوده کشور از رده خارج شوند.